LÁI XE QUA TRẠM THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ

Đăng lúc: 27 Tháng Tám, 2021, 8:36 sáng - Đã xem: 60701 xem

LÁI XE QUA TRẠM THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ

– Khi lái xe đến gần trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ, người lái xe cần giảm tốc độ đến tốc độ cho phép (tốc độ theo biển báo);
– Chuyển đèn chiếu xa sang chiếu gần (nếu đi ban đêm);
Lái xe qua trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ
– Chú ý quan sát biển báo hiệu đường bộ, tín hiệu đèn tại các cổng giá dịch vụ sử dụng đường bộ (đèn xanh cổng thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ đang hoạt động, đèn đỏ cổng thu phí đang đóng);
– Xác định làn vào cổng, xếp hàng tuần tự để đi qua cổng thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ, không chen lấn chuyển làn đường đột ngột;
– Khi đã đi vào cổng thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ, cho xe đi sát bên trái để thuận tiện cho việc trả tiền và lấy vé;
Hình 3-25: Dừng sát về bên trái cổng thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ
Dừng sát về bên trái cổng thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ
Hình 3-26: Dừng quá xa về bên phải cổng thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ
Dừng quá xa về bên phải cổng thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ
– Khi đến gần ca bin thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ, mở cửa kính, đến cửa ca bin thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ dừng lại, trả tiền, lấy vé;
– Đợi đến khi barie mở, tăng tốc độ để tiếp tục hành trình.
Hình 3-27: Cổng thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ mở
Cổng thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ mở

Bài Viết Liên Quan